روح اله حق شناس

درباره من

دکتر روح اله حق شناس
image

استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی @ دانشکده علوم انسانی

...

محقق گوگل

(1400/6/21)

استنادات

147

h-index

6

i10-index

2

مؤلفین همکار

13

اسکوپوس

(1400/4/6)

استنادات

32

مقالات

9

h-index

3

مؤلفین همکار

23

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378-1382

کارشناسی

دانشگاه اصفهان

1383-1385

کارشناسی ارشد

دانشگاه اصفهان

1387-1391

Ph.D

دانشگاه تهران

عنوان رساله دکتری: تأثیر دو شیوه تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر دریافت غذا، نسفاتین-1 و اینترلوکین-6 رت های نر چاق

تجارب

1389-1391

دبیر کمیته آموزش فدراسیون هندبال

فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران

1392-1396

مدیر تربیت بدنی

دانشگاه سمنان

1393 الی 1397

رئیس هیات ورزش های دانشگاهی

استان سمنان

1385 الی 1389

رئیس هیأت هندبال

شاهین شهر

سال های 1382 الی 1398

مربیگری تیم های مختلف هندبال

(دانشگاه اصفهان، دانشگاه آزاد نجف آباد، هیات هندبال شاهین شهر، دانشگاه سمنان و ....)

کسب مقام های متعدد کشوری

1379 الی 1391

بازیکن تیم های مختلف هندبال

دانشگاه اصفهان، دانشگاه تهران، هیات هندبال شاهین شهر و .....

کسب مقام های متعدد بین المللی و کشوری

مهارت ها

مربی درجه 1 هندبال

طراحی و اجرای کامل انواع فضاها و مجموعه های ورزشی در محیط های مختلف

کار با نرم افزار SPSS

کار با حیوانات آزمایشگاهی

اولویت های پژوهشی

پاسخ های سلولی و مولکولی به انواع تمرینات ورزشی

گسترش ارتقاء سبک زندگی سالم با رویکرد سلامتی در محیط های شهری امروزی

پیشگیری از چاقی دیابت و راههای کنترل وزن

سوخت و ساز و تنظیم متابولیسم ورزشی

تغییرات فیزیولوژیک سالمندان، ورزش در سالمندی

فیزیولوژی ورزش زنان، بیماری ها و افراد خاص

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Serum vitamin D level may be associated with body weight and body composition in male adolescents – a longitudinal study
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism(2020)
سعید دعایی, سید علی رضا موسوی جراحی, صاحب عباس ترکی, ^روح اله حق شناس, زهرا جمشیدی, شهلا رضایی, علی رضا مسلم, فرشته قدرت, عادله خدابخشی, مریم غلامعلی زاده*
تاثیر تمرین طناب زنی بر سطوح پلاسمایی آنژیوپوئیتین-4، اینترلوکین-6 و نیم رخ لیپیدی کودکان پسر دارای اضافه وزن
غدد درون ریز و متابولیسم ایران(2020)
^روح اله حق شناس*
تأثیر مصرف یک دوره چای ترش بر پاسخ ظرفیت آنتی‌اکسیدانی به یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز در مردان غیر ورزشکار: مطالعه تصادفی شده دو سوکور
مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور(2020)
9611297004, ^روح اله حق شناس*, ^محسن ابراهیمی, ^رضا جمشیدی
اثر مکمل یاری کربوهیدرات و آب خالص بر سطوح اینترلوکین 10، گلوکز و شاخص‌های هماتولوژیک فوتبالیست‌های مرد
پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش(2020)
امیرحسین احمدی حکمتی کار, ^روح اله حق شناس*, علی‌محمد صادقی پور
تاثیرهشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل دهی تریبولوس بر سطوح تستوسترون و IGF-1 پلاسمای مردان سالمند
علوم زیستی ورزشی(2019)
9411294004, ^روح اله حق شناس*, ^محسن ابراهیمی
تأثیر 12 هفته تمرین پیلاتس بر مقادیر پلاسمایی PGC1-α و آیریزین زنان چاق
مجله علوم پزشکی رازی(2019)
طیبه نظری گیلان نژاد, عباسعلی گائینی*, رضا نوری, ^روح اله حق شناس
تأثیر چهار هفته تمرین هوازی بر اندوتلین_1 و ANP زنان چاق
مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش(2019)
9128040017, ^روح اله حق شناس*, ^محسن ابراهیمی
Effect of Eight Weeks Endurance Training on Ovarian Androgens in Women with Polycystic Ovary Syndrome: Application of Multivariate Longitudinal Models
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY(2019)
ندا گیلانی, فاطمه زمانی راد, ^محسن ابراهیمی, ^روح اله حق شناس*
تأثیر هشت هفته تمرین هم‏زمان بر سطوح پلاسمایی NRF2 در مردان جوان
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش(2019)
9411297005, ^سیدمحسن آوندی*, ^روح اله حق شناس
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل دهی چای سبز بر سطوح پلاسمایی آپلین و مقاومت به انسولین زنان سالمند مبتلا به دیابت نوع 2
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران(2019)
9411294005, ^روح اله حق شناس*, مصطفی رحیمی
The Effect of a High-intensity Interval Training on PlasmaVitamin D Level in Obese Male Adolescents
Indian Journal of Endocrinology and Metabolism(2019)
^روح اله حق شناس, 9411294002, سعید دعایی*, مریم غلامعلی زاده
تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی و مکمل¬یاری ال-آرژنین بر استرس اکسایشی و نیمرخ لیپیدی مردان سالمند
افق دانش(2019)
8711117006, ^روح اله حق شناس*
تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی و مکمل دهی ال-آرژنین بر سطوح پلاسمایی 8-OHdG، MDA و TAC مردان سالمند (مدل سازی چند متغیره طولی)
غدد درون ریز و متابولیسم ایران(2018)
ندا گیلانی, علی اسماعیلی, ^روح اله حق شناس*
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی الاستیک باند بر میوستاتین سرمی و ترکیب بدن زنان سالمند
علوم زیستی ورزشی(2018)
9411294007, ^روح اله حق شناس*, محمد فرامرزی
Changes in plasma vitamin D level and anthropometric measurements after a high-intensity interval training in overweight male adolescents
CLINICAL NUTRITION(2018)
مریم غلامعلی زاده*, سعید دعایی, زهرا جمشیدی, ^روح اله حق شناس
Application of multivariate longitudinal models in SIRT6, FBS, and BMI analysis of the elderly
AGING MALE(2018)
ندا گیلانی, ^روح اله حق شناس*, محمود اسماعیلی
تآثیر 6 هفته تمرین HIIT بر سطح ویتامین D پلاسما و شاخص های آنتروپومتریک نوجوانان دارای اضافه وزن
مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(2018)
^روح اله حق شناس, 9411294002, سعید دعایی*, مریم غلامعلی زاده
تاثیر هشت هفته تمرین هم زمان با مکمل دهی ال_آرژنین بر8-isoPGF2α ، SOD ، GPX و CAT مردان سالمند
علوم زیستی ورزشی(2018)
^روح اله حق شناس*, ^سیدمحسن آوندی, 9311298003
تاثیر پنج هفته تمرین مقاومتی دایره ای به همراه مکمل دهی سیر بر سطوح سرمی ادیپونکتین زنان دارای اضافه وزن
فصلنامه گیاهان دارویی(2017)
9111295004, ^سیدمحسن آوندی*, ^روح اله حق شناس, عباس پاکدل
تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بی هوازی بر آیریزین و نیمرخ لیپیدی مردان سالمند
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش(2017)
9412297001, ^روح اله حق شناس*
The acute effect of high intensity aerobic training on ANP and Endothelin-1 in obese women
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY(2017)
^روح اله حق شناس*, ^محسن ابراهیمی, 9128040017
تاثیر ترکیبی هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و مصرف مکمل زنجبیل بر WHR، ترکیب بدن و توده بدن زنان چاق
کومش(2017)
9128040026, ^سیدمحسن آوندی*, ^روح اله حق شناس, عباس پاکدل
Impact of eight weeks endurance training on biochemical parameters and obesity-induced oxidative stress in high fat diet-fed rats
J Exerc Nutrition Biochem(2016)
Seyed Reza Emami, Mahvash Jafari*, ^روح اله حق شناس, Aliasghar Ravasi
تأثیر مصرف حاد کافئین بر کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز پلاسما پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار
حركت(2015)
^محسن ابراهیمی, ^روح اله حق شناس
The effects of short and long duration dynamic & static stretching on jump
International Journal of Sport Studies(2015)
^روح اله حق شناس
تأثیر 12 هفته تمرین منتخب یوگا بر گلوکز ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و نیمرخ لیپیدی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی(2015)
^محسن ابراهیمی, ^روح اله حق شناس, تهمینه سعیدی ضیابری
Static versus dynamic stretching: Chronic and acute effects on Agility performance in male athletes
(2015)
^روح اله حق شناس
تأثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر اینترلوکین IL-6، IL-10 و نسفاتین - 1 پلاسمایی موش های صحرایی
فیزیولوژی ورزشی - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی(2014)
^روح اله حق شناس, ندا گیلانی, مهوش جعفری
The acute effect of static and dynamic stretching during warm-ups on anaerobic performance in trained women
(2014)
^روح اله حق شناس
Acute effect of different warm-up stretch protocols on vertical jump performance in volleyball players
International Journal of Sport Studies(2014)
^روح اله حق شناس, ^سیدمحسن آوندی
The effect of eight weeks endurance training and high-fat diet on appetite-regulating hormones in rat plasma
IRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES(2014)
^روح اله حق شناس, مهوش جعفری, علی اصغر رواسی, محمد رضا کردی, ندا گیلانی, محمد شریعت زاده جنیدی, مهدی هدایتی, مصطفی رحیمی
تأثیر دوازده هفته تمرین استقامتی بر IL-6 و 10 IL و نسفاتین-1 پلاسمای رت های نر چاق
(2013)
^روح اله حق شناس, علی اصغر رواسی, محمد رضا کردی, مهدی هدایتی, فاطمه شب خیز, محمد شریعت زاده جنیدی
تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی الاستیک باند بر روی سطح مایوستاتین سرمی و ترکیب بدن زنان سالمند
چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران(2018-05-16)
9411294007, ^روح اله حق شناس*, محمد فرامرزی, مجید چراغ چشم
تأثیر هشت هفته تمرین هم زمان بر سطوح پروتئین تام پلاسمایی مردان سالمند
اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت(2017-09-07)
9411297005*, ^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس
تأثیر هشت هفته مکمل دهی ال_آرژنین بر سطوح پروتئین تام پلاسمایی مردان سالمند
اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت(2017-09-07)
9411297005*, ^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس
تاثیر کوتاه مدت تمرین بالستیک، پلایومتریک و الاستیک بر برخی شاخص های بی هوازی ورزشکاران دو و میدانی
دهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2017-04-26)
9311297008*, ^محسن ابراهیمی, ^روح اله حق شناس
تاثیر هشت هفته تمرین همزمان با مکمل یاری ال_آرژنین بر پروفایل لیپیدی و ترکیب بدن مردان
دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش(2016-09-14)
8711117006*, ^روح اله حق شناس
تاثیر هشت هفته تمرین همزمان با مکمل یاری ال_آرژنین بر SOD مردان سالمند
دومین همایش ملی دستاورهای نوین تربیت بدنی و ورزش(2016-09-14)
9311298003, ^روح اله حق شناس*, ^سیدمحسن آوندی
تاثیر هشت هفته تمرین همزمان با مکملیاری ال_آرژنین بر MDA و فشار خون مردان سالمند
دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش(2016-09-14)
8711117006*, ^روح اله حق شناس
تاثیر هشت هفته تمرین همزمان با مکمل یاری ال_آرژنین بر GPX و فشارخون مردان سالمند
دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش(2016-09-14)
9311298003, ^روح اله حق شناس*, ^سیدمحسن آوندی
اثر مصرف حاد اسید آمینه شاخه دار متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی بر شاخص های آسیب عضلانی در دانشجویان پسر ورزشکار
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی(2015-12-17)
^محسن ابراهیمی, ^رضا جمشیدی, ^روح اله حق شناس
اثر مصرف حاد اسید آمینه های شاخه دار (BCAA)، متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی بر کوفتگی عضلانی تاخیری و شاخص های خستگی در دانشجویان پسر ورزشکار
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی(2015-12-17)
^محسن ابراهیمی, ^رضا جمشیدی, ^روح اله حق شناس
تاثیر هشت هفته تمرین دایره ای شدید به همراه مکمل دهی زنجبیل بر ترکیب بدن در زنان چاق
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی(2015-09-30)
^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس, عباس پاکدل
تاثیر هشت هفته تمرین منتخب یوگا بر ترکیب بدن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی(2015-09-30)
^سیدمحسن آوندی, عباس پاکدل, ^روح اله حق شناس
تاثیر حاد پروتکل های مختلف گرم کردن بر عملکرد بالانس شلاقی روی خرک در دختران ژیمناست
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2015-02-19)
^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس
مقایسه ی اثر پنج هفته تمرین مقاومتی دایره ای به همراه مکمل دهی سیر بر شاخص¬های آنتروپومتریک دانشجویان دختر دارای اضافه وزن
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2015-02-19)
^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس, عباس پاکدل
تأثیر 12 هفته تمرین هاتایوگا (روش تیموتی مک کال) بر گلوکز ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و نیمرخ لیپیدی در زنان غیر یائسه مبتلا به دیابت نوع 2
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2015-02-19)
^محسن ابراهیمی, ^روح اله حق شناس, تهمینه سعیدی ضیابری
مقایسۀ تأثیر 8 هفته تمرین همزمان تداومی و تناوبی به همراه تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی لیپوپروتئین ها در مردان هایپرلیپیدمیک
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2015-02-19)
^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس
تأثیر مصرف حاد کافئین بر کوفتگی عضلانی تأخیری و تغییرات سطوح آنزیم آسپارتات آمینوترنسفراز بلاسما بس از یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2015-02-19)
^محسن ابراهیمی, ^روح اله حق شناس
the effect of chronic exercise training in water onLDH.CKand blod sugerin the women diabetic
the 3rd iranian international conference on Women's Health may 21-22,2014(2014-05-21)
^روح اله حق شناس
مقایسۀ تأثیر تمرین همزمان تداومی و تناوبی به همراه تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی لیپوپروتئین ها در مردان هایپرلیپیدمیک
سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی(2014-05-15)
^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس
مقایسۀ تأثیر 4 هفته تمرین همزمان تداومی و تناوبی به همراه تمرین مقاومتی بر سطوح آنزیم ای کبدی در مردان هایپرلیپیدمیک
سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی(2014-05-15)
^سیدمحسن آوندی, ^روح اله حق شناس
تاثیر کوتاه مدت برنامه های کرم کردن کششی متفاوت بر دوی سرعت و توان بی هوازی بازیکنان والیبال
سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی(2014-05-15)
^روح اله حق شناس, کبری صادقی حقیقی
تأثیر 4 هفته روزه داری و فعالیت ورزشی منظم برترکیب بدن و سطح پلاسماییهموگلوبین هماتوکریت و کراتینین خون
همایش ملی دانشجویی فیزیولوژی ورزشی،دانشکده تربیت بدنی(2014-03-04)
^روح اله حق شناس
تاثیر مصرف حاد مکمل کافئین بر کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز پلاسما متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان جوان ورزشکار
همایش ملی دانشجویی فیزیولوژی ورزشی،دانشکده تربیت بدنی(2014-03-04)
^محسن ابراهیمی, ^روح اله حق شناس
مقایسه عزت نفس دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه سمنان
دومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی(2013-05-10)
^روح اله حق شناس, ^بهروز گل محمدی
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي( مدل پنج عاملي شخصيتNEO) ورزشكاران آسيب ديده و غير آسيب ديده
كمالي نجف آبادي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مصرف حاد مكمل كافئين بر برخي شاخص هاي استرس اكسايشي پس از يك جلسه تمرين مقاومتي در مردان ورزشكار
فروغي پردنجاني عباس(تاریخ دفاع: 1393/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير كوتاه مدت پروتكل هاي گرم كردن متفاوت بر عملكرد توان بي هوازي، دوي سرعت و چابكي بازيكنان فوتسال
طالب بيدختي ايمان(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير 8 هفته تمرين همزمان تداومي و تناوبي به همراه تمرين مقاومتي بر نيمرخ ليپيدي و آنزيم هاي آمينوترانسفراز (AST, ALT) در مردان داراي هايپرليپدمي
كشاورز امين(تاریخ دفاع: 1393/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين استقامتي بر حجم و ظرفيت ريوي (SEV1, FVC, SEV1/FVC) مردان سيگاري
عنايت جزي منصور(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر 5 هفته تمرين مقاومتي دايره اي به همراه مكمل دهي سير بر سطوح سرمي آديپونكتين دانشجويان دختر داراي اضافه وزن
حميدنژاد زينب(تاریخ دفاع: 1393/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير 12 هفته تمرينات ورزشي يوگا بر غلضت پلاسمايي ويسفاتين و رزيستين و مقاومت به انسولين در زنان ديابتي نوع 2
نظري گيلان نژاد طيبه(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر شش هفته تمرين تداومي متوسط و تمرين تداومي شديد،بر برخي فاكتورهاي انعقادي خون مردان شاغل در منطقه اقتصادي انرژي پارس جنوبي
سليمان شعار حبيب(تاریخ دفاع: 1395/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير چهار هفته تمرين هوازي با شدت متوسط بر سطوح پلاسمايي پپتيد ناتريورتيك دهليزي و اندوتلين زنان چاق
ناظميان سمانه(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر مصرف حاد اسيد آمينه شاخه¬دار(BCAA)، متعاقب يك جلسه تمرين مقاومتي بر كوفتگي عضلاني تأخيري، شاخص¬هاي خستگي و آسيب عضلاني
فلامرزي امين(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين يوگا بر سطوحIL-10 ، IL-6 و TNF-? سرمي و تركيب بدن زنان مبتلا به مولتيپل اسكروزيس
مداح الهام(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه¬ي اثر هشت هفته تمرين مقاومتي دايره¬اي شديد به همراه مكمل¬دهي تداومي و تناوبي زنجبيل بر سطوح IL-6، IL-10 و TNF-? پلاسمايي و تركيب بدن در زنان داراي اضافه وزن
معدني پوران(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه¬ي اثر هشت هفته تمرين مقاومتي دايره¬اي شديد به همراه مكمل-دهي تداومي و تناوبي زنجبيل بر عوامل همورئولوژيكي در زنان داراي اضافه وزن
صياد شيما(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر حاد و طولاني مدت تمرين بالستيك، پلايومتريك و الاستيك بر عملكرد بي‌هوازي ورزشكاران دو و ميداني
نصيري گرجي علي اصغر(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير مكمل دهي كوتاه مدت زنجبيل در دوره كاهش وزن سريع بر سطوح پلاسمايي GPX، SOD، MDA و برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني مردان كشتي گير
ميرزائي سعيد(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه¬ي اثر هشت هفته تمرين مقاومتي دايره¬اي شديد به همراه مكمل¬دهي تداومي و تناوبي زنجبيل بر برخي فاكتورهاي آنتي اكسيداني پلاسما و WHR در زنان داراي اضافه وزن
ميرحسيني سيده مطهره(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين تركيبي و مصرف مكمل ال_آرژنين بر 8_isoPGF2? و SOD و GPx و CAT در مردان سالمند
جليلي سيده نازنين(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرهشت هفته تمرين مقاومتي دايره اي بر سطوح سرمي مايونكتين و حساسيت انسولين در بيماران ديابت نوع2
جمشيدي مسعود(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه سطوح استراحتي برخي شاخص¬هاي سيستم ايمني شناگران مرد پيشكسوت فعال و غيرفعال
ترحمي محمد(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين تركيبي و مصرف مكمل ال_آرژنين بر 8_OHdG، MDA، TAC و نيمرخ ليپيدي در مردان سالمند
اسماعيلي شاهزاده علي اكبري علي(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير 6 هفته تمرين HIIT بر (OH)D25 پسران دانش آموز 12 تا 15 سال داراي اضافه وزن شهر تهران
جمشيدي زهرا(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير هشت هفته تمرين هوازي با شدت متوسط بر آندروژن هاي تخمداني زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
زماني راد فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير پنج هفته تمرين استقامتي بر سطوح سرمي TGF-?1 و نيمرخ ليپيدي در رتهاي نر ديابتي
يارضوي علي(تاریخ دفاع: 1396/09/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير هشت هفته تمرين هم زمان همراه با مكمل دهي ال_آرژنين بر NRF2 در مردان سالمند
عباسي سولماز(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين اينتروال بي هوازي بر آيريزين و نيمرخ ليپيدي مردان سالمند
عباسي حسن(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين هم‌زمان به همراه مكمل دهي ال_آرژنين بر SIRT6، FBS و تركيب بدن مردان سالمند
اسماعيلي شاهزاده علي اكبري محمود(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين هوازي و مكمل دهي چاي سبز بر غلظت آپلين پلاسمايي و مقاومت به انسولين زنان سالمند مبتلا به ديابت نوع 2
سبحاني فرزام(تاریخ دفاع: 1396/10/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين هوازي همراه با مصرف مكمل چاي سبز بر سطوح سرمي BDNF زنان سالمند ديابتي نوع دو
اصلاني محمد(تاریخ دفاع: 1396/10/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرينات مقاومتي الاستيك باند بر روي سطح مايوستاتين سرمي و كيفيت عضله زنان سالمند
وطن خواه خوزاني سميرا(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرهشت هفته تمرين مقاومتي با مكمل دهي تريبلوس برسطوح سرمي تستوسترون و IGF-1 مردان سالمند
دل افروز بهمن(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استخراج دقت پاس از ويديوهاي فوتبال
داودي فر گل افروز(تاریخ دفاع: 1398/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير يك جلسه تمرين مقاومتي و تمرين عضلات مركزي بر سطوح سرمي آيريزين زنان داراي اضافه وزن
ديداري مهسا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير24 ساعت محروميت از خواب بر تعادل ورزشكاران و غير ورزشكاران
مصطفوي محمود(تاریخ دفاع: 1397/03/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مصرف چاي ترش بر ظرفيت آنتي اكسيداني متعاقب يك جلسه فعاليت هوازي وامانده ساز در پسران غير ورزشكار
سيفي محمد(تاریخ دفاع: 1398/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير 12 هفته تمرين تركيبي همراه با مصرف مكمل كافئين بر روي فتوئينA و فتوئينB و حساسيت به انسولين مردان چاق
مولائي حامد(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر گرم كردن پويا و گرم كردن پويا به همراه PAP بر توان عضلاني، چابكي و زمان عكس العمل دختران واليباليست
غفوريان آرزو(تاریخ دفاع: 1398/10/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تمرين طناب زدني به همراه مصرف شير بر سطح سرمي ويتامين D و تركيب بدن پسران 9 تا 12 سال داراي اضافه وزن
اسدي تبار علي(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تمرين طناب زني و مصرف شير بر آديپونكتين و برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني پسران 9 تا 12 سال داراي اضافه وزن
اسدي ملردي سعيد(تاریخ دفاع: 1399/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روان شناسی کاربردی تندرستی و آمادگی جسمانی
(2018-07-08)
فعالیت بدنی و تندرستی
(2015-05-22)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی   (322 بار دانلود)
رشته : فیزیولوژی ورزش , گرایش : فعالیت بدنی و تندرستی
روش تحقیق در علوم ورزشی   (188 بار دانلود)
رشته : فیزیولوژی ورزش , گرایش : فیزیولوژی ورزش کاربردی
فیزیولوژی انسان   (226 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی , گرایش : علوم ورزشی
هندبال 2   (243 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی , گرایش : علوم ورزشی
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزش   (264 بار دانلود)
رشته : فیزیولوژی ورزش , گرایش : فیزیولوژی ورزش کاربردی
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی   (204 بار دانلود)
رشته : فیزیولوژی ورزش , گرایش : فعالیت بدنی و تندرستی
فیزیولوژی فعالیت بدنی زنان، سالمندان و افراد خاص   (184 بار دانلود)
رشته : فیزیولوژی ورزش , گرایش : فعالیت بدنی و تندرستی
فیزیولوژی انسان پیشرفته   (218 بار دانلود)
رشته : فیزیولوژی ورزش , گرایش : فیزیولوژی ورزش کاربردی و فعالیت بدنی و تندرستی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
آمادگی جسمانی جلسه 4 (1399/03/14)
آمادگی جسمانی 1 جلسه 1 و 2 و 3 (1399/03/14)
ورزش 1 هندبال جلسه 2 و 3 (1399/03/14)
ورزش 1 هندبال جلسه 1 (1399/03/14)
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی جلسه 13 (1399/03/14)
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی جلسه 11 (1399/03/14)
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی جلسه 10 (1399/03/14)
فیزیولوژی انسان جلسه 13 (1399/03/14)
فیزیولوژی انسان جلسه 12 (1399/03/14)
فیزیولوژی انسان جلسه 11 (1399/03/14)
فیزیولوژی انسان جلسه 10 (1399/03/14)
روش تحقیق جلسه 13 (1399/03/14)
روش تحقیق جلسه 12 (1399/03/14)
روش تحقیق جلسه 11 (1399/03/14)
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزش جلسه 12 قسمت دوم (1399/03/14)
موضوعات پیشرفته جلسه 15 (1399/03/14)
روش تحقیق جلسه 10 (1399/03/14)
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزش جلسه 14 (1399/03/14)
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزش جلسه 13 (1399/03/14)
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی جلسه 12 (1399/03/14)
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی جلسه 11 (1399/03/14)
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزش جلسه 10 قسمت دوم (1399/03/14)
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزش جلسه 10 (1399/03/14)
فیزیولوژی تمرین جلسه 12 (1399/03/14)
فیزیولوژی تمرین جلسه 11 (1399/03/14)
فیزیولوژی تمرین جلسه 10 (1399/03/14)
فیزیولوژی انسان جلسه 8 و 9 (1399/02/12)
فیزیولوژی ورزش فعالیت بدنی و تندرستی جلسه 8 و 9 (1399/02/12)
روش تحقیق جلسه 8 و 9 (1399/02/12)
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی جلسه 8 و 9 (1399/02/12)
اپیدمیولوژی فعالیت بدنی جلسه 8 و 9 (1399/02/12)
فیزیولوژی تمرین جلسه 8 و 9 آشنایی با اصول تمرین (1399/02/12)
فیزیولوژی تمرین جلسه 7 (1399/02/03)
اپیدمیولوژی جلسه 7 (1399/02/03)
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزش جلسه 7 (1399/02/03)
روش تحقیق جلسه 7 (1399/02/03)
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی جلسه 7 (1399/02/03)
فیزیولوژی انسان جلسه 7 (1399/02/03)
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزش جلسه 5 (1399/01/27)
اپیدمیولوژی جلسه 5 انواع مطالعات (1399/01/27)
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی جلسه 6 (1399/01/27)
اپیدمیولوژی جلسه 6 (1399/01/27)
فیزیولوژی تمرین جلسه 6 متغیرهای تمرین (1399/01/27)
موضوعات پیشرفته فیزیولوژی ورزش جلسه 6 (1399/01/27)
روش تحقیق جلسه 6 (1399/01/27)
فیزیولوژی انسان جلسه 6 (1399/01/27)
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی جلسه 5 (1399/01/20)
فیزیولوژی انسان جلسه 5 (1399/01/20)
فیزیولوژی تمرین جلسه 3 (1399/01/18)
کلاس مجازی اپیدمیولوژی جلسه 3 (1399/01/18)
کلاس مجازی روش تحقیق جلسه 3 (1399/01/18)
کلاس مجازی اپیدمیولوژی ورزشی جلسه 4 (1399/01/18)
کلاس مجازی موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزش جلسه 4 (1399/01/18)
کلاس مجازی روش تحقیق جلسه 4 (1399/01/18)
کلاس مجازی فیزیولوژی انسان جلسه سوم ساختار عضله اسکلتی (1399/01/18)
فیزیولوژی تمرین جلسه 4 و 5 (1399/01/18)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان دانشگاه سمنان دانشکده علوم انسانی، گروه علوم ورزشی
rhm@semnan.ac.ir
(+98)2331533309

فرم تماس